Privacy policy Linda Hofman Training & Coaching

Privacy Policy

Dit is de uiterst saaie verplichte tekst over hoe Linda Hofman Training en Coaching omgaat met jouw gegevens.

Zelf ben ik geen fan van het verzamelen van persoonsgegevens op internet. Helaas is het de enige manier voor mij om te ontdekken hoe vaak deze website  bezocht wordt, welke diensten het meest aanspreken en of ik met mijn diensten ook daadwerkelijk de doelgroep aanspreek die ik voor ogen heb. Jouw gegevens worden door mij niet verkocht aan derden. In deze Privacy policy leg ik je precies uit welke gegevens Linda Hofman Training en Coaching verzamelt, hoe ze worden bewaard en welke online tools ik gebruik om ze te analyseren. Linda Hofman Training en Coaching, gevestigd aan Braamkamp 35, 7206HB Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Linda Hofman Training en Coaching

Braamkamp 35, 7206HB Zutphen

0615227310

Linda Hofman is de Functionaris Gegevensbescherming van Linda Hofman Training en Coaching. Zij is te bereiken via linda@lindahofman.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Linda Hofman Training en Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda@lindahofman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Linda Hofman Training en Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Linda Hofman Training en Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Linda Hofman Training en Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Linda Hofman Training en Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Linda Hofman Training en Coaching) tussen zit. Linda Hofman Training en Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress, dit is het basis programma waarmee deze website gebouwd is.
 • SoHosted is de provider van de website en webmail. Sohosted beveiligd deze website door middel van SSL.
 • Yoast, dit is de SEO software die ervoor zorgt dat de Buiten Ruiter een goede ranking krijgt in de verschillende zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google
 • Woocommerce, deze software maakt het mogelijk voor de Buiten Ruiter om een webshop op te zetten met aanverwante artikelen.
 • Mollie maakt de betalingen mogelijk voor de webshop.
 • Google Analytics geeft ons inzicht in de bezoekers van deze website.

Een aantal van de bedrijven achter deze software hebben hun hoofdkantoor buiten de EU, zoals Google die in de Verenigde Staten gevestigd is. De data die verzameld wordt via deze website wordt dus (deels) opgeslagen in de Verenigde Staten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Linda Hofman Training en Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Linda Hofman Training en Coaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Linda Hofman Training en Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Linda Hofman Training en Coaching jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Linda Hofman Training en Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Linda Hofman Training en Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar
 •  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Linda Hofman Training en Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar linda@lindahofman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Linda Hofman Training en Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Linda Hofman Training en Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via linda@lindahofman.nl. Linda Hofman Training en Coaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

 • De analytische gegevens bewaren we op onze eigen computer, deze is beveiligd via de virus software van XS4all voor aanvallen vanaf het internet en door middel van een wachtwoord voor fysieke inbraak.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Op de hoogte blijven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Iedere week een update over de meest interessante podcast, komende masterclass,  de vooruitgang van mijn studenten en de training van mijn paarden. Als nieuwsbrief lezer ben jij als eerste op de hoogte van nieuwe trainingen.